Trường mầm non Trưng Vương tiền thân là trường mẫu giáo Trưng Vương. Ngày 19/9/1994 trường được thành lập theo quyết định số 793/TCCB của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Thái tại tổ 7 phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên với diện tích 935,9m². Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương kể từ ngày thành lập cho đến nay, diện mạo ngôi trường đã có nhiều thay đổi. Ban đầu nhà trường chỉ có một dãy nhà cấp bốn với 5 lớp học đến năm 2010 Trường được xây dựng một dãy nhà hai tầng gồm 6 lớp học kiên cố.Năm 2012 trường được xây dựng thêm 4 phòng học mới và tăng thêm được 4 lớp học . Là trường công lập duy nhất trên địa bàn phường, trường mầm non Trưng Vương có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 18 tháng đến 72 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Năm học 2020- 2021 trường có 12 lớp học tiếp nhận 400 học sinh đáp ứng được phần lớn nhu cầu đến trường của các bé trên địa bàn phường.

*Nguồn lực:

- Về cơ sở vật chất: Trường có các phòng học kiên cố với các phương tiện, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện đại phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt, vui chơi của trẻ. Hàng năm trường được các bậc phụ huynh tích cực hưởng ứng xã hội hóa hoạt động giáo dục trong nhà trường, tăng cường cở sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Về nhân lực: Trường có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong chỉ tiêu biên chế và 19giáo viên, nhân viên hợp đồng. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

* Về cơ cấu tổ chức:

Ban giám hiệu nhà trường gồm 2 đồng chí: 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó. Giáo viên giảng dạy trên lớp có 28 người. Nhân viên có 12 người. Các đoàn thể nhà trường gồm có: chi bộ Đảng có 11 đảng viên; Công đoàn có 22 công đoàn viên; chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 18 đoàn viên. Tổ chức nhà trường có 1 tổ văn phòng, 2 tổ chuyên môn.

* Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục ở trường mầm non Trưng Vương trong 5 năm qua

     Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Trưng Vương đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ. Nhà trường đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ:

* Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

     Trường luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường như thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”…Nhà trường xây dựng kế hoạch vào đầu năm và thực hiện thành lập Ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức ký cam kết thực hiện. Kết quả: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng trẻ.

Cụ thể:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm theo từng chuyên đề, từng quý. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có phiếu đăng ký học tập theo từng chuyên đề;

- Cuộc vận động “Hai không”:Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đánh giá xếp loại trẻ một cách trung thực, chính xác công bằng, không chạy theo thành tích.

- Nhà trường tự đánh giá cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” hàng năm đều đạt từ 38-40/40 điểm, xếp loại: Tốt.

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”: các năm học: 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 xếp loại xuất sắc.

* Quy mô phát triển giáo dục mầm non

- Năm học 2014-2015 có 10 lớp, 430 trẻ

- Năm học 2016-2017 có 10 lớp, 415 trẻ

- Năm học 2017-2018 có 10 lớp, 405 trẻ

- Năm học 2018-2019 có 10 lớp, 338 trẻ

- Năm học 2019-2020 có 12 lớp, 383 trẻ

- Năm học 2020-2021 có 12 lớp, 400 trẻ